Buradasınız

696 Sy.KHK.Kadro Düzenlemesi Duyurusu

696 Sy.KHK.Kadro Düzenlemesi Duyurusu

KHK/696 Sayılı Kanun Kapsamında Kadro Düzenlemesi

24 Aralık Resmi Gazetede yayımlanan KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 127-Geçici madde 23. uyarınca Başkanlığımız ve bağlı birimlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların; aşağıda örneği bulunan dilekçe ve ekleri ile  02.01.2018 - 11.01.2018  mesai saati sonu tarihleri arasında  Başkanlığımız İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


EKLER

EK-1: Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu  (Tıklayınız)

1- SGK Hizmet Döküm Cetveli

2- Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Formu (4 Adet) (Tıklayınız)

3- Sabıka Kaydı, (Arşivli ve kamu kurumuna verilecek ibareli) (2 Adet)

4- Askerlik Durum Belgesi,

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6- Öğrenim Belgesi Örneği (e-devletten alınmış ise barkodlu olması gerekmektedir.)

7- Emeklilik, Yaşlılık veya Malüllük Aylığı Almaya Hak Kazanmadıklarına Dair Belge

8- 5 Adet Vesikalık Fotoğraf

9- Feragat Dilekçesi (Tıklayınız)

Undefined