Buradasınız

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylar İle İlgili Başvuru Duyurusu

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylar İle İlgili Başvuru Duyurusu

İSTENİLEN BELGELER LİSTESİ

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

- Nüfus cüzdanının T.C. Kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

- Lisansüstü eğitim, master, doktora veya avukatlık stajını tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf

(Fotoğrafların "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışılan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı içeren ekteki formun doldurulması (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.) (Belgeyi indirmek için tıklayınız...)

5- Cumhuriyet Başsavcılığından alınan veya e- devletten alınan adli sicil belgesinin aslı (Bu belge Güvenlik Soruşturması işlemlerinde kullanılacaktır.)

6-  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) (Formu indirmek için tıklayınız...)

- "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar" yazısına göre doldurulacaktır. Formun alt kısmındaki bölüm Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacaktır. (Belgeyi indirmek için tıklayınız....)

7- Ekteki Mal Bildirim Formunun doldurulması (Formu İndirmek için tıklayınız...)

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

9- "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması" gerektiğine dair kamu veya özel sağlık hizmet sunucularında görevi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince düzenlenmiş Durum Bildirir Tek Hekim Raporu.

10- İnsan Kaynakları Programına personelin engellilik durumu girildiğinden varsa engel raporu

11- SSK-BAĞ-KUR-Vekil Öğretmenlik vb. hizmeti var ise buna dair belge (1 adet)

12-Yaş Tashih Kararı-Kaza-i Rüşt Kararı- Ad- Soyadı Değişikliği var ise buna dair mahkeme kararı (1 adet)

13-Adrese dayalı nüfus kayıt bilgi sistemine göre ikametgah adresini gösterir belgeler

NOT:

-Eksik bilgi ve belgesi bulunanların ataması yapılamaz.

-Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Vergi Dairesi Başkanlığımızca onaylanacaktır.

- istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur

Undefined