Buradasınız

İstatistikler

İlimiz Geneli Aylar İtibariyle Mükellef Sayıları

Yılı
NACE 6'lı Faaliyet Kodlarına Göre Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi ve Matrah Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası Sayıları

İlimizde En Çok Gelir Vergisi Ödeyen Mükellefler Listesi
Vergilendirme Dönemi :
İlimizde En Çok Kurumlar Vergisi Ödeyen Mükellefler Listesi
Vergilendirme Dönemi :

İlimiz Geneli Beyanname Özetleri

Vergilendirme Dönemi :

2000-2016 Vergilendirme Dönemlerinde İlçeler Bazında Beyan Edilen Matrah ve Vergi Tutarları

Vergi Türü:
İlimizin Otomasyon Durumu
Ulusal Veri Yayımlama Takvimi