MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN ARAÇ LİSTESİ

VERGİ DAİRESİ

PLAKA NO

MODELİ

MARKASI

ANAHTAR

KDV ORANI

MUHAMMEN

1. İHALE

2. İHALE

SATIŞ MAHALİ

ARACIN BULUNDUĞU OTOPARK

SATIŞ ŞEKLİ

ve

%

BEDEL (TL)

RUHSAT

 

 

TARİHİ

SAATİ

TARİHİ

SAATİ

MESİR

34 YM 2210

1999

MZ 125S MOTOSİKLET

-----

18

150-TL

25.09.2018

10:50

28.09.2018

10:50

Mesir Vergi Dairesi

SANAYİ YEDİEMİN OTOPARKI

Açık Arttırma

MESİR

45 AY 268

2012

FORD TRANSİT 330S

-----

18

45.000-TL

25.09.2018

10:30

28.09.2018

10:30

Mesir Vergi Dairesi

ŞAHAN YEDİEMİN OTOPARKI

Açık Arttırma

MESİR

45 KT 254

2005

CFMOTO GT 150T

-----

18

750-TL

25.09.2018

11:00

28.09.2018

11:00

Mesir Vergi Dairesi

SANAYİ YEDİEMİN OTOPARKI

Açık Arttırma

MESİR

45 S 7444

2003

RENAULT CLİO SEDAN 1.5 DİZEL

-----

1

20.000-TL

25.09.2018

10:40

28.09.2018

10:40

Mesir Vergi Dairesi

ŞAHAN YEDİEMİN OTOPARKI

Açık Arttırma

ALAYBEY

26 BK 221

1995

PEUGEOT J-9 MİNİBÜS

-----

18

5.000-TL

23.05.2018

10:30

30.05.2018

10:30

Alaybey Vergi Dairesi

KESS OTOPARKI

Açık Arttırma

ALAYBEY

45 UP 888

1994

RENAULT MANAGER 2000

-----

1

8.000-TL

23.05.2018

10:50

30.05.2018

10:50

Alaybey Vergi Dairesi

KESS OTOPARKI

Açık Arttırma

ARAÇ SATIŞLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

*-Vergi borçlarından dolayı haczedilen aracın, belirtilen satış yerinde, belirtilen gün ve saatte 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun”  84 üncü maddesi gereğince “Açık Artırma Usulü” ve peşin para karşılığında satışı yapılır.

*-İhaleye katılacaklar tarafından ihale saatinden en az yarım saat önceden “kimlik fotokopisi” ile “İhaleye Katılım Formu” tanzim edilerek satış ekibine teslim edilir.

*-Satış ekibi tarafından açık artırmaya ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satış işlemlerine başlanır.

*-Alıcılar pey sürme işlemini “Açık Artırma Pey Kartı”nı satış ekibinin görebileceği şekilde kaldırmak suretiyle yapacaklardır. Usulüne uygun olarak kartı kaldırmayanlar pey sürmüş sayılmazlar.

*-1 inci kez satışa çıkarılan aracın satış bedeli, satış değerinin %75 altında kalırsa veya hiç alıcı çıkmazsa ilk artırma tarihinden başlayarak 7 nci gün sonunda, aynı adreste, belirtilen gün ve saatte ikinci defa satışı yapılır.

*-2 nci satışa pey sürmek suretiyle başlanır. İkinci artırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır. Ancak 2 nci satışta teklif edilen değerin, aracın 2 nci el fiyatının çok altında olması, satış bedelinin takip giderlerini karşılamaması veya tekliflerden hiçbirinin uygun görülmemesi halinde satış işlemi gerçekleştirilmez.

*-Aracın belirtilen 1 inci ve 2 nci satış günlerinde satılamaması halinde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K’nun 87 nci maddesi gereğince “Pazarlık Usulü” ile satış işlemi gerçekleştirilir.

*-Satış Komisyonu kararı kesindir.

 *- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi gereğince alınması gereken araç muayene ücreti ile varsa %5 fazla alıcıya aittir.