Buradasınız

Mükellef Hizmetleri

Kamu Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri Tabloları

Vergi Dairesi Başkanlığımızın Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartları Tabloları Yayınlandı.

             Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde; idarelerin, Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idari, teknik ve hukuki düzenlemeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirmeleri; beşinci maddesinde; idarelerin sundukları kamu hizmetlerinin envanterini kurumsal internet sayfasında ve e-Devlet Kapısında en güncel şekli ile yayınlamaları;  altıncı maddesinde ise idarelerin “Kamu Hizmet Standartları Tablosunu”  hazırlayarak vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurmaları gerektiği belirtilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatı, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Gelir Müdürlükleri “Kamu Hizmet Standartları Tablosu” daha önce yayınlanmıştı.

          Bu kapsamda, Başkanlığımız Merkez Birimleri ile Vergi Dairesi Müdürlükleri için hazırlanan “Kamu Hizmet Envanteri”  ve “Kamu Hizmet Standartları” tabloları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Kamu Hizmet Standartları Tabloları :

1.Başkanlığımızın Kamu Hizmet Envanteri Tablosu
2.Vergi Dairesi Müdürlükleri Kamu Hizmet Envanteri Tabloları
Alaybey Vergi Dairesi
Mesir Vergi Dairesi
Akhisar Vergi Dairesi
Alaşehir Vergi Dairesi
Demirci Vergi Dairesi
Gördes Vergi Dairesi
Kırkağaç Vergi Dairesi
Kula Vergi Dairesi
Salihli Adil Oral Vergi Dairesi
Sarıgöl Vergi Dairesi
Saruhanlı Vergi Dairesi
Soma Vergi Dairesi
Turgutlu Vergi Dairesi
Ahmetli Malmüdürlüğü
Gölmarmara Malmüdürlüğü
Köprübaşı Malmüdürlüğü
Selendi Malmüdürlüğü
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI :
1.Başkanlığımızın Kamu Hizmet Standartları Tablosu
2.Vergi Dairesi Müdürlükleri Kamu Hizmet Standartları Tabloları
Mesir Vergi Dairesi
Akhisar Vergi Dairesi
Alaşehir Vergi Dairesi
Demirci Vergi Dairesi
Gördes Vergi Dairesi
Kırkağaç Vergi Dairesi
Kula Vergi Dairesi
Salihli Adil Oral Vergi Dairesi
Sarıgöl Vergi Dairesi
Saruhanlı Vergi Dairesi
Soma Vergi Dairesi
Turgutlu Vergi Dairesi
Ahmetli Malmüdürlüğü
Gölmarmara Malmüdürlüğü
Köprübaşı Malmüdürlüğü
Selendi Malmüdürlüğü
Türkçe