Buradasınız

Tarihçe

           Anadolu topraklarında kurulan Osmanlı Devletinde ilk vergi uygulamasına Osman Gazi’nin “Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki akçasını versin, satamazsa bir şey vermesin ve bu kuralı kim bozarsa Allah’ da onun dinini ve dünyasını bozsun” fermanıyla başlamıştır.
        Osman Gazi’ nin fermanından günümüze kadar zamanın ihtiyaçlarına göre gerek vergi idaresinde ve gerekse vergi uygulamalarında pek çok değişiklik yapılmıştır. 1362 ile1389 yılları arasında iç ve dış devlet hazinesi ile mali teşkilat kurularak dış hazineden yani “Hazine-i Amire” den baş defterdar sorumlu kılınmış, 1834 yılında kurulan "Asakir-i Mansure Hazinesi ve Defterdarlığı" 1838 yılında nezarete dönüştürülerek, Maliye Nazareti adını almış ve defterdar ünvanı maliye nazırı haline gelmiştir. 1841 yılında maliye nezaretini temsilen mahalli mülki amire bağlı defterdar görevlendirilmesi uygulamasına geçilerek, vilayetler nizamnamesi ile 1864 yılında vilayetlere defterdar, sancaklara muhasebeci, kazalara malmüdürü atanmış ve cumhuriyet döneminde ilk defa 1950 yılında 5655 sayılı kanunla il merkezlerinde defterdarlığa bağlı vergi daireleri kurulmuştur.
 
         Manisa’ da önceleri Valilik ana hizmet ve ek hizmet binalarında vergi toplama hizmeti yürüten vergi dairesi ve defterdarlık bu görevini 1978 yılından itibaren kendi hizmet binasında yürütmüştür. 5345 sayılı kanun ile bulundukları ilin adıyla 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlığının kurulmasıyla Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı da 16 Eylül 2005 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.
 
        Bünyesinde 4 Grup müdürlüğü ve bağlı müdürlükler ile 2 merkez, 11 ilçe vergi dairesi müdürlüğü 4 bağımlı malmüdürlüğü bulunan Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı 08 Mart 2008 yılından itibaren ve halen ilimiz Ayni Ali Mahallesi 3316 Sokak No: 22 Yunusemre/MANİSA adresindeki Başkanlık binasında hizmet vermeye devam etmektedir.