Buradasınız

Akhisar İlçesi

         Antik dönemlerde ilk adı, Pelopeia ve daha sonra Thyateira olarak bilinmekteydi. M.Ö. 3. yüzyıl sonlarında Bergama Krallığı’na, daha sonra Roma ve M.S. 395’de Bizans yönetimine bağlandı.

           Kent 1307’de Osmanlıların egemenliğine geçmiş ve ismi Akhisar olarak değiştirilmiştir. 1923 yılına kadar Saruhan Sancağı kazası olarak yönetildi. 1927 yılında Saruhan Vilayeti’nin adı, Bakanlar Kurulunca Manisa Vilayeti olarak değiştirildi. Akhisar da Manisa Vilayetinin kazası oldu.

           Akhisar Ege Bölgesi’nin kuzeyinde, ovada kurulmuştur. Manisa İli’nin en büyük ilçelerindendir. Doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında Saruhanlı, kuzeyinde Kırkağaç, Soma, Balıkesir, Sındırgı ilçeleri yer almaktadır.

           Denizden yüksekliği 93 m., yüzölçümü 1754 km2’dir. Manisa’ya 52 km. Ege Denizine 100 km. uzaklıktadır.

          Akhisar önemli yollar üzerinde bulunur. İzmir-İstanbul karayolu, İzmir-Ankara ve İzmir-Bandırma demiryolu Akhisar’dan geçer.

          Akhisar depremlerin çok olduğu tektonik çukurlar ve kırıklar üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle yıkıcı sarsıntıların olduğu birinci derece deprem bölgelerindendir.Kuzey doğusunda; Sıdan, Görenez, güney doğuda Gölcük, güneyde Karahöyük, kuzeybatıda Koru Dağları bulunur.

         Karasallaşmış Akdeniz iklim özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.

         Akhisar’ın demir ve karayolları ile yakın il ve ilçelere bağlı oluşu ekonomik yönden ilçeyi güçlü bir duruma getirmiştir. Toprakları verimlidir. Ege Bölgesi’nin en büyük tütün merkezidir. Zeytin, pamuk, çekirdeksiz üzüm en önemli ekonomik ürünleridir. Buğday, arpa, mısır ve baklagiller önemli diğer tarım ürünleridir.

         Akhisar, merkez haricinde 9 kasaba, 86 köyden oluşmaktadır.1997 yılında İlçe Merkezi 80.653 kasaba ve köyler 71.751 olmak üzere genel toplam 152.404 kişidir. 

Undefined