Buradasınız

Gördes İlçesi

İlçenin doğusunda Demirci ve Köprübaşı, güneyinde Salihli, batısında Akhisar ve kuzeyinde ise, Balıkesir İli’ne bağlı Sındırgı ilçesiyle komşu olup, yüzölçümü 800 km2’dir. İlçe, deniz seviyesine, 680 m. yüksekliktedir. İlçe toprakları küçük akarsu vadileriyle yarılmış bir yayla görünümündedir. İlçede yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Ormanlık alanlar ilçenin toplam alanının % 45 gibi önemli bir yer tutmaktadır.

Gördes’e Anadolu’nun bir çok yerleşim yerlerinde isim olarak kullanılan “GORDOS” denilmekteydi. Bugünkü Gördes’in yakınına kurulmuş, Lidya’da bir şehir olup, daha sonraki devirlerde “JULİA GÖRDOS” adını almıştır. Sardes ve Tyateira ile önemli yol bağlantıları vardır.

Gördes, Kurtuluş Savaşı sırasında sürekli savaş sahası olmuş ve ilk defa 15 Temmuz 1920’de Yunan Kuvvetleri tarafından istila edildikten sonra, 14 ay kadar Yunan işgalinde kalmış ve 5 Eylül 1922’de kurtarılmıştır. Kurtuluş Savaşı tarihinde adından çok söz edilen Gördes Kızı Makbule (Şehit Makbule Hanım) ile Ege’de Kuva-i Milliye Teşkilatı’nı kuran Hacı Etem (Büke) Bey, Gördes’in yetiştirdiği önemli iki tarihi isimdir. 23 Ocak 1940 tarihinde eski (Aşağı) Gördes’te şiddetli bir toprak kayması olmuş ve şehir 1954 yılında yeni yerleşim yerine taşınmıştır.

İlçe, 3 belediye ve 50 köyden oluşmaktadır. Köyler toplu vaziyettedir. İlçede yerleşim çeşitlilik arzetmektedir. Köylerin çoğunluğu kuzey rüzgarlarından etkilenmemek için tepeciklerin ve sırtların güney yamaçlarına kurulmuştur. 1997 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre genel nüfus toplamı 37.908tir. Bunun 10.028’ini şehir merkezi, 27335’ini ise belediye ve köy nüfusu oluşturmaktadır.

Gördes ilçesinin sosyal yaşantısı ile iş ve çalışma hayatı komşu ilçeler ve özellikle İzmir İl’i ile bağlantılıdır. İlçenin en temel geçim kaynağı tütüncülüktür. Nüfusun % 85’i tarımla uğraşmakta, geçimini tarımdan sağlamaktadır. Son yıllarda eskiden olduğu gibi halı dokumacılığı ön plana çıkmıştır. İlçede üretilen halılarda saf yün kullanılmakta ve ipler doğal boyalarla boyanmaktadır. Kız Gördes, Sinekli, Kandilli, Mihraplı gibi, ayrıca dokunan halılarda Gördes düğümü kullanılmakta, bu da halıyı diğer halılardan ayıran bir özellik teşkil etmektedir.

İlçe, Manisa iline 109 km. mesafede olup, asfalt karayolu ile bağlantılıdır. Akhisar İlçesi’ne 56 km., Demirci İlçesi’ne 54 km. asfalt, Köprübaşı İlçesine ise 36 km stabilize karayolu bağlantılıdır

Undefined