Buradasınız

Turgutlu İlçesi

          Turgutlu İlçesi Manisa İlinin üç büyük ilçesinden biridir. Doğusunda Ahmetli İlçesi, batısında Manisa ili ve Kemalpaşa İlçesi, kuzeyinde Gölmarmara ve Saruhanlı ilçeleri, Güneyinde Ödemiş ve Bayındır İlçeleri ile çevrili yüz ölçümü 530 km2 olan deniz seviyesinden 78m. yükseklikte, 1868 yıllarında bucak iken, bu tarihten sonra Manisa İli’ne bağlı kaza olmuştur.

          Kent, Gediz Nehri’nin güneyinde olup, verimli tarım alanlarına sahiptir. İlçenin kuzey ve güneyi dağlıktır. Kuzeyinde Çaldağı, güneyinde ise Bozdağların devamı olan Çatma Dağı bulunur. Bu dağların yüksek kesimleri ormanlıktır. Bu kesimler kızılçam, karaçam ve 25 çeşit meşe ile Akdeniz karakteristiği gösteren bitki örtüsüne sahiptir. Akdeniz iklimi görülür.

          İlçede 1997 sayımına göre; 114.774 kişi yaşamakta olup, bu nüfusun 88.201’i merkezde, 26.573’ü köy ve kasabalardadır. Merkezle birlikte 3 belediyesi ve 37 köyü vardır. Arazinin verimli oluşu ve sanayinin gelişmiş olması ile 87 fabrika kuruluşunun bulunması, ilçe merkezine çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızın akınına yol açmakta, nüfusu hızla artmaktadır.

          İlçe merkezi ve kasaba ile köyleri ekonomisi tarıma dayalı olması sebebiyle tarımsal üretim ile toprak sanayii mamülleri üretimi ağırlık kazanmaktadır. İlçe sınırları içerisinde Çaldağı yöresinde Aysekizi Tepesi ile Kurtkayası çevresinde 500.000 ton civarında demir madeni cevher rezervi mevcuttur. İlçe’ye bağlı Urganlı Termik Kaplıcaları ise, merkeze 13 km uzaklıktadır.

          İlçe topraklarının verimli olması Akdeniz ikliminin hüküm sürmesi nedeniyle bu topraklarda her tür sebze, meyve, tahıl endüstri ürünlerinden çekirdeksiz üzüm, pamuk, tütün vb. ürünler yetişmekte, gerek iç tüketimde gerekse dış ülkelere ihraç edilmektedir. İlçe yüzölçümünün % 50.2’si olan 26.615 hektarlık tarım alanlarının büyük bir kısmı verimli Gediz Vadisi’nde yer almaktadır. Bu alanın da % 50.7’si olan 13.500 hektarı sulanabilir tarım arazisidir.

          İlçenin içerisinden İzmir-Ankara E96 Devlet Yolu ve İzmir-Uşak demiryolu geçmektedir. İlçe İzmir’e 50 km. Manisa’ya 30 km’dir. Bu illere gerek ulaşım gerekse mesafenin yakın olması ilçe halkına her yönden kolaylık sağlamaktadır.

          İlçe merkezinde ve köylerinde et ve süt havyancılığı diğer gelirlerin yanında ekonomik katkı sağlamaktadır. Kırsal kesimdeki köylerde daha çok küçük baş hayvancılığı yapılmaktadır. Ova köylerindeki hayvancılık, daha çok büyük baş hayvancılığı şeklindedir.

Undefined