Buradasınız

Alaşehir İlçesi

M.Ö. 150-138 yılları arasında, Bergama Kralının kardeşi II. Attalos Philadelphos tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana Philadelphia-Heocaesaria, Alaşehir gibi isimlerle anılan kent, 2.000 yıllık geçmişinde ticari, dini ve siyasi önem taşımıştır. Tarihi İpek Yolu üzerindedir. M.S. 40 yıllarında Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri imiş. 1389 yılına kadar, çeşitli savaşlar ve istilalarla, Bizans ile Osmanlılar arasında el değiştirmiştir. 20 Aralık 1389’da Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılan Alaşehir, 24 Haziran 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. 26 ay 11 gün işgal altındaki Alaşehir, 3-4 Eylül 1922’de, kaçarak şehri terkeden Rumlar tarafından yakılmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, 16-25 Ağustos 1919’da ilçede toplanan Reddi-i İlhak Heyetlerinin katıldığı Alaşehir Kongresi Ulusal mücadelenin yerel olmaktan çıkıp, bölgesel niteliğe dönüştüğü önemli ilk kongredir.

Alaşehir Bozdağlar’ın kuzey eteklerinde kurulmuştur. Manisa İli’nin güneydoğusunda bulunmaktadır. İl’e uzaklığı 110 km.dir. Denizden yüksekliği 189 m.dir. Alaşehir, doğu-batı yönünde geniş bir düzlük olan "Alaşehir Ovası" üzerindedir. "Alaşehir Ovası" 3. ve 4. zaman başlarında meydana gelmiş, büyük bir graben sahadır. Akdeniz iklim özelliğinine sahiptir. Avra-Kocaçay-Uludere çayları ile beslenen Alaşehir Çayı 100 km. aktıktan sonra, Gediz Nehri’ne kavuşmaktadır. Alaşehir’de 21.348 hektar orman alanı bulunmaktadır.

1997 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 98.122’dir. 15 mahallesi vardır. İlçeye bağlı 64 köy, 6 kasaba bulunmaktadır. Alaşehir 1927 yılında, Manisa İli’ne bağlanmıştır. Daha önceleri Alaşehir’e bağlı olan Sarıgöl Bucağı, 1957 yılında Manisa İl’ine bağlanarak ilçe olmuştur. İlçede Killik, Kemaliye, Piyadeler, Uluderbent, Kavaklıdere, Yeşilyurt adıyla 6 adet kasaba bulunmaktadır.

İlçede her yıl kurtuluş günü olan 5 Eylül’de, Üzüm Festivali yapılmaktadır. 1985 yılından beri, her 5 yılda bir olmak üzere, 16-25 Ağustos tarihleri arasında, "Alaşehir Kongresi"nin yıldönümünde bilimsel kongre yapılmaktadır.

İlçe ekonomisi, bağcılık ağırlıklıdır. Hayvancılık, et tavukçuluğu işletmeciliği, sebze ve meyve yetiştiriciliği, zeytinciliğin yanısıra, endüstriyel parça üretimi ve küçük el sanatları da ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Alaşehir Ovası 20.803 hektar alanı sulu, 18.258 hektarı kuru olmak üzere 39.061 hektar tarıma elverişli araziye sahiptir. Bu ovada yetişen en önemli ürün Sultani çekirdeksiz üzümdür. Türkiye rekoltelerinin 1/3’ü Alaşehir’de yetiştirilmektedir.

Önemli tarihi, turistik ve kültürel eserler: İlçe sınırları içinde Saint Jean Kilisesi, Anfi Tiyatro, Surlar, Şeyhsinan Külliyesi, Güdük Minare Camii, Kurşunlu Han muhtelif dönemlerde yapılmış önemli tarihi eserlerdir 

Undefined