Buradasınız

Soma İlçesi

          Birçok uygarlığın izlerini taşımakla beraber, merkez ve çevresinin tarihine ışık tutabilecek arkeolojik kazı ve araştırma yapılmayan Soma; Lidya, İran, Makedonya ve Bergama Krallığı ile Roma ve Bizanslıların egemenliğinde kalmıştır.

          1336 yılında “Osmanlı Devleti”ne bağlı sancak merkezi iken, 1600 yılında kaza olan Soma 1882’de yapılan idari değişiklik ile "Aydın Vilayeti"ne bağlı "Saruhan (Manisa) Sancağı"na bağlanmış. 1923 yılında Mutasarrıflıkların Vilayet sayılması üzerine "Saruhan Sancağı"nın "Saruhan Vilayeti" adını alması, daha sonra da 1927 yılında da "Saruhan Vilayeti"nin "Manisa Vilayeti" olarak değiştirilmesi ile bu tarihten itibaren "Manisa Vilayeti"ne bağlı bir ilçe olmuş ve idari kademedeki yerini almıştır.

          Soma 24 Haziran 1920’de Yunan işgaline uğramış, Milis kuvvetlerinin de yardımı ile kurulan ÇİNGE CEPHESİ’nde gösterilen kahramanlık örneği sonucu bu işgal 13 Eylül 1922 tarihine kadar sürmüştür. Bu itibarla her yıl 13 Eylül günü “Kurtuluş Bayramı” olarak ilçe’de kutlanmaktadır.

          İlçenin yüzölçümü 826 km2, rakımı 175 m.dir. 1997 Yılı Sayımlarına göre: Merkez nüfusu 59.995 ve köyleri ile toplamı 86.788’dır. Doğusunda Kırkağaç, batısında İzmir Kınık ve Bergama, kuzeyinde Balıkesir, Savaştepe ve İvrindi İlçeleri ile güneyindeki Akhisar ilçesi’ne bağlı Zeytinliova Bucağı’nın çevrelediği Ege Bölgesi’nin kuzeyinde Manisa İli’ne bağlı bir ilçe olan Soma, Kırkağaç, Kınık ve Savaştepe Devlet karayolu kavşak noktası ile İzmir - Bandırma demiryolu üzerinde bulunur.

          Şehir merkezi "Sarıkaya Dağı" kuzey eteklerinin meydana getirdiği tatlı meyilli araziden Bakırçay çevresindeki ovaya doğru uzanmaktadır. İl merkezine uzaklığı ise 93 km.dir.

          İdari yapı olarak tüm kurumları ile teşkilatlanmış olan ilçede merkez mahalle sayısı 13, bağlı köy sayısı 54 ve belediyeli kasaba sayısı 3’dür.

          Tarımda önde gelen ekim alanlarını genel olarak buğday arpa tütün ve pamuk alanları teşkil etmekte olup toplam ekili alan 15.173 hektardır. 230.650 adet ağaçlık alanda da zeytincilik yapılmaktadır. Ormanlık alan miktarı ise toplam olarak 59.309 hektardır.

          Türkiye’nin en kaliteli "Linyit Kömürü"ne sahip ilçede "Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü" ve buna bağlı 3 İşletme Müdürlüğü ile TEAŞ Termik Santralleri’nin mevcudiyeti ilçenin her geçen gün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayarak iş merkezi açısından da cazip hale getirmiştir. 

Undefined