Buradasınız

Manisa' da Sanayi

MANİSA' DA SANAYİİ

 

        Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında Manisa Sanayinin yapısı daha çok tarıma dayalı geleneksel sanayidir. Geleneksel sanayi olarak gıda, dokuma ve dericilik yanında, Turgutlu ve Salihli ilçelerimizde nitelikli tarım topraklarından yararlanılarak yapılan tuğla ve kiremit üreten fabrikalar göze çarpıyordu. Manisa sanayinin bu yapısı, uzun yıllar sürmüş ve birkaç değişik örnek dışında 1960'lı yıllara kadar devam etmiştir.

            1960'larda özel kesim girişimlerinin sayısında artışlar gözlenmiştir. Bu yıllarda Manisa Merkez İlçemizde 20, Akhisar'da 3, Alaşehir'de 7, Demirci'de 4, Salihli'de 8, Saruhanlı'da 2, Soma'da 1, Turgutlu'da 5 adet çırçırlama fabrikası vardı. Demirci'de 7 adet halı fabrikası bulunuyordu.


 Manisa Ticaret Odasının öncülüğünde 1970 yılı sonunda yol, su, elektrik, kanalizasyon ve drenaj şebekeleri tamamlanarak sanayicimizin hizmetine sunulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi, İl sanayinin geleneksel yapısının değişmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Kuşkusuz bunda, İzmir merkezinde sanayi alanlarının dolması, orada arsa fiyatlarının yüksek oluşu, Manisa Organize Sanayi Bölgesinin İzmir'e yakınlığı, İzmir - Manisa karayolu standardının yükseltilmesi, taşımacılık giderlerinin daha düşük oluşu vb. nedenler etken olmuştur.
 

 

            1970'ler sonrasında durum şöyledir; Manisa İlindeki firmaların imalat sanayi alt kolları bakımından dağılımı incelendiğinde 238 firmadan 181'nin, diğer bir değişle dörtte üçünün tekstil, gıda ve topraktan pişmiş inşaat malzemesi olduğu görülmektedir.

            İl Sanayinde büyük önemi bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgemiz 1.739.000m2'lik bir alan üzerinde kurulmuş ve bunun 201.767 m2'si tratuar, alt yapı, yol ve sosyal yapılar için kullanılmaktadır. Bölgenin zaman içinde dolması ve sanayicilerin talepleri de dikkate alınarak büyütülmesi öngörülmüştür. 2000 dönümlük bir alanın Bölgeye katılması kararlaştırılmış olup istimlak ve proje çalışmaları devam etmektedir.

            Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 53 adet fabrika ve tesislerde toplam 8.700 civarında işçi çalışmaktadır. Bölgedeki kuruluşlar ayda 175.000 ton sanayi suyu ve 6.300.000 Kwh elektrik enerjisi kullanılmaktadırlar. Halen Manisa İlinde 273 fabrikanın sadece 4'ü kamu sektörüne ait olup, geriye kalanın tamamı özel sektörün elindedir.

            Bugün Manisa ilinde; Soma Linyit Kömür İşletmeleri ve Termik Santraller, Barajlar, Manisa Pamuklu Mensucat Fabrikası gibi önemli sınai tesislerin yanında sadece ülkemizde değil, Balkanlarda da tek olan ve furfural üreten bir tesis, Türkiye'nin kaliteli ürünlerini veren toprak sanayii, seramik ve sıhhi tesisat sanayii, çeşitli gıda sanayii, plastik sanayii, kimya sanayii, ayakkabı sanayii, metal sanayii (valf, teleskopik silindir, çelik kapı, çelik hasır, çelik makas, bağlantı elemanları vb.) tarım makinaları sanayii, ambalaj sanayii, elektrik aletleri ve motorları sanayii, fork-lift sanayii, alimünyum ve çelik döküm sanayii, deri sanayii, yonga levha sanayii, maden istihraç sanayii gibi çok çeşitli dallarda sınai tesisler mevcuttur.


            Son yıllarda Manisa İlinde esnaf, sanatkar, hizmet ve küçük sanayi sektörünün biraraya getirilmesi konusunda önemli gelişmeler olmuştur. Hemen her iş kolunda çalışan küçük ölçekli ve emek - yoğun özel işletmeleri kapsayan Küçük Sanayi Sitesinin yapımına ağırlık verilmeye başlanmıştır. Şehir merkezlerinde dağınık ve düzensiz bir durumda bulunan esnaf, sanatkar, hizmet ve küçük sanayi sektörünün normal sağlık koşullarına uygun ısınma, ışıklandırma, havalandırma, gürültü ve hava kirliliği ile ilgili önlemlerin alınmasında Küçük Sanayi Sitelerinin önemi büyüktür. Aile tasarruflarının yatırıma dönüşmesinde önemli rolü olan Küçük Sanayi Sitesinin Manisa İlinde yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir.
 

Manisa kent merkezine 5,3 Km. uzaklıkta, Manisa - İzmir karayolu üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi ile Lalelik Mahallesi arasında 789.000 metrekarelik bir alanda kurulan Kenan Evren Sanayi Sitesi 1265 işyerini     kapsamaktadır

 

Undefined