Buradasınız

Manisa' nın Tarihi Yerleri ve Eserleri

     

            AĞLAYAN KAYA : 

       Mitolojiye göre Kral Tantalos'un kızı Niobe'nin çocuklarının çokluğu Tanrıça Leto'yu kıskandırır. Leto, çocukları Apollon ve Artemis'den Niobe' nin cezalandırılmasını ister. Onlar da Niobe'- nin çocuklarını öldürüler. Çocuklarının ölümü ile Niobe,  büyük bir acıya kapılır. Bu durum, Baştanrı Zeus' u etkler ve acısına son vermek için Niobe' yi taş haline getirir. Buna rağmen Niobe' nin acısı devam eder ve kayadan gözyaşları süzülür. Halk arasında da Ağlayan Kaya olarak bilinir.

        

            KYBELE...

            Manisa'nın güneydoğusu'nda, Manisa-Turgutlu karayolunun 7.km'si üzerinde, Akpınar alanında yer alan Kybele yontusu, birçok uygarlık ve Kültürlerde değişik adlarla anılıp, ancak sonuçta hep aynı ilk tipe indirgenebilen ana tanrıçanın yani Kybele'nindir. Kayaya kazılmış olan yontu, 8-10 m yükseklikte olmasına rağmen, birçok kaya kabartmaları gibi doğal etkenlerle bozulmuştur. Çok  tahrip  olan  başı  dışında  oturan  figür detayları ile bütünüyle görülebilmektedir. Başında serpuşu olan Tanrıça, elleri ile göğüslerini tutmakta, başının sağında kare şeklindeki bir bölümde, belirsiz dört Hitit hiyeroglif yazıtının izleri bulunmaktadır

 

              TANTALOSUN MEZARI
              Dağcılar ve Halk Spil dağının altında bulunan Rüzgarlı Mağarayı Tantalosun mezarı olarak kabul eder.

 

   

          KULA EVLERİ

       Kula tarihinde "yamuk ülke" olarak adlandırılır. Geleneksel yapısını günümüze korumuş özgün yerleşim yerlerindendir. 18 yy. ve 19 yy. sivil mimarisinin örnekleri bugüne kadar gelmiştir. dar sokaklardaki evler büyük aile yapısına ve evin kadınının ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Kula Halıları da meşhurdur. 

 

   
    MANİSA KALESİ  
    Şehrin güneyinde kalıntılarına rastlanan kale Bizans Dönemine aittir.

 

        MANİSA MÜZESİ
      Muradiye külliyesinin Medresi ve İmaret bölümlerinde açılmıştır. Sakladığı eserlerin sayısı ve niteliği bakımından Türkiye Müzeleri arasında ön sıralarda yer alır. Medrese bölümünde 2519 etnografik eser, imaret bölümünde ise 7849 eser sergilenmektedir.


         ÇEŞMELER
        Tarihi kaynaklarda 3040 olarak geçer. Bunların günümüze otuz kadarı ulaşabilmiştir. Ulucamii Çeşmesi, Saruhanbey Parkı Çeşme ,Hacı Osman Çeşmesi, Ali Ekber (Karaköy) Çeşmesi, Yarhasanalar Çeşmesi, Alaybey Çeşmesi, Kaval Çeşmesi, Lala Paşa Çeşmesi, Dilşikar Çeşmesi.

        

       BOZDAĞ
       Salihli ilçesi yakınlarındadır. 2000m. den fazla yüksekliğe sahip olan dağın karlık (2075m) Kumpınar (2070m.) tepelerinin kayak merkezi kurulmaya elverişli olduğu tespit edilmiştir. Tepedeki göl bugün iç turizmin önemli yerlerindendir. İç turizme hizmet edecek olanaklar vardır.

 

          SART...

          İzmir-Ankara karayolu üzerinde, Manisa'ya 70 km kadar uzaklıkta bulunan Sart, Lidya Devletinin başkenti idi ve M.Ö. VI ve VII. yüzyıllarda, ekonomik ve politik büyük bir güce sahipti. Lidyalılar servetlerinin önemli bir kısmını, şimdi Sart çayı adıyla anılan Paktolos nehri civarındaki altın madenlerini işleterek elde etmişlerdir. Kral Midas da her dokunduğu şeyi altına çevirme gücünden bu nehirde yıkanarak kurtulmuştur. Hellenistik döneme ait Artemis tapınağı, Mermer Avlu-Jimnasyum Kompleksi ve M.S. 17 yılındaki depremden sonra yapıldığı sanılan Synagog, Sart Ören yerindeki görülmeye değer kalıntılardan bazılarıdır

Undefined