Buradasınız

Manisa' da Tarım

             Manisa 1.381.000 hektarlık yüzölçümü ile Türkiye’nin büyük illeri arasındadır.

         İlimiz, Türkiye'nin önemli tarım ürünleri üretim merkezlerinden biridir. Manisa'da tarımın en belirgin özelliği, "ürün çeşitliliği" ve "dış pazara yönelik" oluşudur. Özellikle dış satım açısından değer taşıyan pamuk, tütün, çekirdeksiz kuru üzüm, hububat ve zeytin ilk sırayı almaktadır.

           1950'li yıllar Manisa Tarımı için bir dönüm noktası olmuştur. Ulaştırma ağının yaygınlaştırılması, tarımda makinalaşma, sulama tesislerinin devreye girmesi, nitelikli tohum kullanımı, tarımsal mücadelede etkinlik sağlanması gibi nedenler verim artışı yaratmış ve bu durum tarım ürünleri ticaretine önemli bir canlılık kazandırmıştır.

            1970'li yıllarda Manisa Tarımına yeni ürünler de girmiş ve çeşitlilik sağlamıştır. Sebzecilik, meyvecilik, küçükbaş hayvan işletmeciliği yaygınlaşmıştır.

         1980'lerin başında il, tarım makinalaşmada doyum noktasına ulaşmıştır. 1984 yılı resmi verilerine göre,  Manisa 23.771 traktör sayısı ile Konya, Ankara ve Bursa'dan sonra 4. sırayı almaktadır.

         Bugünkü duruma göre toplam sığır sayısı 165.195, koyun sayısı 635.484, keçi sayısı 302.056'dır. Kanatlı sayısının ise 1.735. 000 olduğu tesbit edilmiştir. İlde 144.892 hektar alanda hububat ekimi yapılmakta ve toplam 309.091 ton üretim gerçekleştirilmektedir. 1987 yılı verilerine göre, 101.086 ton çiğitli pamuk, 58.880 ton tütün, 77.830 ton zeytin, 479.935 ton çekirdeksiz kuru üzüm elde edilmektedir.

            Sonuç olarak diyebiliriz ki, Manisa ilinde narenciye, çay, muz, fındık gibi ürünler dışında her türlü meyve ve bitki ziraatı yapılmaktadır.

           Tütün ekim alanı ve üretim  miktarı  yönünden  Türkiye'de  ilk  sırayı  almaktadır. Türkiye'deki çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yaklaşık %75'i ilimizde gerçekleştirilmektedir. Yetiştirdiği diğer ürünleriyle Manisamız, Türkiye tarım ürünleri ihracat değerinin yaklaşık %14'ünü elinde bulundurmaktadır.

Undefined