Buradasınız

Nüfus ve İdari Yapısı

              Son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 1.154.418 olan nüfus ile ülke genelinde 9. sırada yeralmaktadır. Bu nüfusun %51,14'ü şehir merkezlerinde; %48,86'sı kasaba ve köylerde yaşamaktadır.


              Manisa’da kilometrekareye düşen kişi sayısı 84 iken ülke genelinde bu sayı 73'tür. Erkek nüfus oranı %50,57 iken kadın nüfus oranı %49,43’dür. Askeri özellik ve çalışma için erkek iş gücü kaybı yaşanmaktadır.

              Aktif nüfusunun %66’sı tarım, %12’si sanayi, %22,4'ü hizmet sektöründe çalışmaktadır. Manisa ilinde tescil edilmiş 1349 adet yerleşim birimi vardır. Bunların; 77'si Belediyelikler, 779'u Köyler, 493'ü de Köyaltı 

yerleşim birimleridir.


                Belediyelerin 2’i il merkezi, 15’i ilçe, 61’i belde belediyesidir

Undefined